Giấy lọc bụi sơn 3 lớp

1 Review
in stock

QUICK OVERVIEW

  • Loại giấy lọc sơn: Giấy lọc sơn 3 lớp
  • Có độ thoáng khí cao và độ chênh áp rất thấp
  • Hiệu quả lọc bụi sơn khá cao trên 98%
  • Kích thước 1x10m, 1.2x10m
  • Cấu tạo gồm 2 lớp giấy lọc và 1 lớp bông
  • Thời gian giao hàng: Trong ngày
  • Khả năng hấp thụ sơn cao hơn vật liệu thường

Mã: LBS3 Danh mục: