Giấy lọc bụi sơn 2 lớp

1 Review
in stock

QUICK OVERVIEW

  • Loại giấy lọc sơn: Giấy lọc sơn 2 lớp
  • Có độ thoáng khí cao và độ chênh áp rất thấp
  • Hiệu quả lọc bụi sơn khá cao, có thể đạt từ 95% đến 98%
  • Kích thước 1x10m, 1.2x10m
  • Thời gian giao hàng: Trong ngày
  • Độ sâu của nếp gấp là 30mm
  • Khả năng hấp thụ sơn cao hơn vật liệu thường

Mã: GLS2 Danh mục: